Redovisningsbyrå Stockholm

Vindex arbetar med redovisning för små och medelstora företag, något som innefattar bland annat löpande bokföring och bokslut. I Stockholm är Vindex mest kända för sitt arbete med att rekrytera redovisningskonsulter till större bolag och en tydlig kundgrupp bland våra kunder är även redovisningsbyråer i Stockholm där vi bidrar med flertalet tillsättningar. För mindre bolag i Sverige hanterar vi även själva redovisning från vårt kontor på Gotland. Anledningen till att vi valt just Gotland är att vi där har hittat kompetenta och duktiga redovisningsekonomer som är mycket långsiktiga i sin anställning på Vindex. Detta bidrar till stor kundnytta när det inte krävs ett större team som arbetar med varje kund till följd av löpande personalomsättning, såsom många byråer behöver ha i Stockholm.

Consultancy Solutions

Vi hjälper våra kunder med allt ifrån ax till limpa samt anpassar oss efter era behov. Att kunderna ska känna sig trygga i sin bokföring är viktigt för oss och likaledes tillhandahåller vi ett snabbt och effektivt arbete.  

Löpande redovisning

Vi hjälper självklart våra kunder med den löpande bokföringen. Detta inkluderar bland annat hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor och betalningar. Vi har länge arbetat i flera olika redovisningsprogram vilket gör det smidigt för oss att hjälpa er i det affärssystem ni använder. På ett enkelt och snabbt sätt underlättar vi hanteringen av de löpande uppgifterna så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Det är ytterst viktigt att den löpande bokföringen sköts korrekt i minsta detalj och med hjälp av oss på Vindex blir det rätt från början.

Månadsavstämningar

Varje månad görs avstämningar för att säkerställa att den löpande redovisningen har hanterats på ett korrekt vis samt för att analysera de förändringar som skett från föregående period. Vår vision är att ni enkelt ska få en överblick på hur verksamhetens ekonomi ser ut bland annat genom att vi tar ut resultat- och balansräkningar efter varje redovisningsperiod.

Självfallet har olika verksamheter olika behov och önskemål, och vi adderar därför de månadsavstämningar som ni anser behövas för er redovisning. Vi kommer även med förslag på processer som kan tänkas vara nödvändiga för att strukturera upp bokföringen.

Årsbokslut och årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut hjälper vi företag att upprätta årsbokslut och årsredovisningar samt ser till att de med god marginal kommer in till bolagsverket. Det finns många lagar och regler som årsbokslut och årsredovisningar behöver förhålla sig till. Vi ser till att ha löpande dialoger med er revisor så att alla parter är med på noterna. Med vår hjälp ser vi på Vindex till att årsbokslut och årsredovisningar blir fläckfria så att ni inte behöver bekymra er över det.  

I och med att årsredovisningar är offentliga handlingar så läggs stor tyngd på att de följer en god redovisningssed. Detta för att företaget ska kunna visa en överskådlig samt rättvisande bild. Med Vindex fleråriga erfarenhet inom redovisning är vi övertygade om att vi kan leverera det.  

Deklaration

Ett område inom redovisningen som många anser vara krävande och svår att förstå är deklarationer. Arbetsgivaravgift och debiterad preliminärskatt behöver deklareras på månadsbasis om företaget är registrerade för det. Moms skiljer sig dock från företag till företag, exempelvis månads-, kvartals- eller årsmoms. Vi hjälper gladligen till med deklareringen så att ni inte behöver lägga ner er tid på det. Det är viktigt att deklarationen blir korrekt så att man undviker eventuella avgifter från skatteverket samt andra anmärkningar. Vi ser därför till att deklarationen är oklanderlig och lämnas in till skatteverket i tid.

Inkomstdeklarationen är även en mycket viktig deklaration som behöver vara korrekt och inlämnad i tid till skatteverket. Denna lämnas in efter att årsredovisningen har upprättats och kan bli kostsam om den inte är korrekt eller lämnas in försent. Med vår hjälp är det inget ni behöver oroa er för.

Löneadministration

Likt en del andra områden inom redovisning så är även lön en komplicerad bit som i många fall är svåra att handskas med. Att hanteringen av lön är felfri är oerhört viktigt i och med att det finns ett stort antal lagar och regler företag behöver förhålla sig till. Vindex lönespecialister hjälper er självfallet med detta så att lönerna blir korrekta.

Det är inga problem för oss att arbeta i de lönesystem som ni använder då vi under en längre period har arbetat med varierande lönesystem. Vi hjälper er att med allt från anställningsavtal till semesterersättning. Vår höga kompetens inom lön gör så att vi kan avlasta företagen kring dessa områden så att ni kan lägga mer av er tid på kärnverksamheten.

Rådgivning

Vår ambition är att alla våra kunder ska känna sig trygga med deras bokföring. Vi vill finnas vid er sida så att er verksamhet kan utvecklas och växa på ett stabilt och hållbart sätt. Ofta dyker det upp oförutsedda händelser som gör att det förekommer frågor och funderingar som inte tidigare uppstått. Vi erbjuder därför rådgivning inom bland annat redovisning, lön och beskattning. Våra redovisningskonsulter finns tillgängliga för att hjälpa er när så önskas för att era problem ska hanteras på bästa tänkbara sätt.

Redovisningskonsulten som blir tilldelad till ert bolag är en fena inom redovisning och kommer ha mycket god kunskap om er verksamhet. Detta gör det betydligt lättare för både er som kunder samt för oss på Vindex att sköta de knutarna som behöver lösas. Förutom att ni har en redovisningskonsult vid er sida så kan vi även, som tidigare nämnt, bistå med löneexpertis. 

Redovisningsbyrå pris

Tillsammans med våra kunder kommer vi fram till vilken prissättning som fungerar bäst för just er verksamhet, pris per timme eller fast pris.
Eftersom Vindex Redovisningsbyrå inte är lokaliserad i Stockholm brukar vi ligga bra till prismässigt i upphandlingar och våra redovisningskonsulter arbetar strävsamt och effektivt för att nå så hög effektivitet i leveransen som möjligt.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.