Redovisningsbyrå Gotland – Visby

Vindex bistår både mindre och medelstora bolag med att sköta redovisningen. Bland annat innefattar det löpande bokföring och bokslutsarbete. Vindex är i Stockholm mest associerade med rekrytering av redovisningskonsulter till olika typer av bolag och vi tillsätter även konsulter på redovisningsbyråer, något som kommit att bli en växande kundgrupp. På vårt kontor på Gotland erbjuder vi egna redovisningskonsulter som hjälper våra mindre och mellanstora kunder med redovisningen. Varför vi valt Gotland specifikt beror på att vi har hittat mycket kompetenta och erfarna redovisningskonsulter som ser väldigt långsiktigt på sin anställning hos Vindex. Vi har sett stor kundnytta till följd av detta då det inte krävs stora team av konsulter som hanterar respektive kund, något som är vanligt i Stockholm eftersom personalomsättningen är större där.

Vi anpassar oss efter våra kunders behov och erbjuder hjälp med hela redovisningsprocessen från ax till limpa. Lika viktigt som att kunderna känner en trygghet i att bokföringen utförs korrekt, är det att vi arbetar snabbt och effektivt och det strävar vi efter dagligen.

Löpande redovisning

Självfallet ingår den löpande redovisning i vårt erbjudande. Där inkluderas kundfakturering, leverantörsfakturor och betalningar men också moms- och inkomstdeklarationer. Vi gör månatliga avstämningar men anpassar oss självklart till kunden om ni har behov eller önskemål om fler tätare avstämningar. När räkenskapsåret börjar närma sig sitt slut hjälper vi till med upprättande av årsbokslut och årsredovisning och säkerställer att de inkommer till bolagsverket i god tid. Detta med hjälp av löpande dialoger med er revisor för ett korrekt resultat.

Vi har flerårig erfarenhet av olika redovisningssystem, vilket förenklar processen att snabbt komma in i ert specifika system. Med en smärtfri och effektiv uppstartssträcka kan ni sedan fokusera på er kärnverksamheten medan vi tar ansvar för den löpande bokföringen.

Det är ytterst viktigt att den löpande bokföringen sköts korrekt i minsta detalj och med hjälp av oss på Vindex blir det rätt från början. Med vår fleråriga erfarenhet inom redovisningsområdet kan vi försäkra er om att vi kan leverera just det.

Löneadministration

Lön kan, precis som många områden inom redovisning, vara komplicerat och kommer inte utan utmaningar. Dock är det extremt viktigt att lönehantering utförs felfritt i då mycket lagar och regler ligger till grund för detta. Våra lönespecialister på Vindex har självklart möjligheten att hjälpa er med lönehanteringen och ser till att lönerna utbetalas korrekt.

Oavsett vilket lönesystem ni använder kan vi ta oss an er lönehantering då vi har gedigen erfarenhet av flertalet olika lönesystem. Vi kan bistå med allt från anställningsavtal till semesterersättning och den goda kompetens vi besitter gör att vi kan avlasta er så att ni kan lägga tid på kärnverksamheten.

Rådgivning

För att alla våra kunder ska känna sig trygga i våra händer finns vi alltid vid er sida oavsett vilken situation som eventuellt uppstår. När oförsägbara saker sker i bolaget, kan det uppkomma frågor och funderingar. Därför erbjuder vi också rådgivning inom redovisning, beskattning och lön. Våra redovisningskonsulter är tillgängliga för er när ni behöver hjälp att lösa era problem på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt.

Den redovisningskonsult som tilldelas just ert bolag har mycket god redovisningskompetens och ser till att ha full koll på er verksamhet. Det förenklar för både er och oss om olika situationer uppstår. Förutom att ni har en redovisningskonsult vid er sida så kan vi även, som tidigare nämnt, bistå med löneexpertis. 

Redovisningsbyrå pris

Vi kommer tillsammans med er som kund fram till den prissättning som passar er bäst, det kan antingen vara fast pris eller pris per timme. Då Vindex Redovisningsbyrå är placerad på Gotland och inte i Stockholm, brukar vi ha ett fördelaktigt pris vid upphandlingar. Våra redovisningskonsulter har ett effektivt och strävsamt arbetssätt vilket gör att det blir en snabb och kvalitativ leverans.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.