Interim redovisare

Interim redovisare – Vindex förmedlar en kvalitativ interimslösning

Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av interimskonsulter inom just redovisning. Detta mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom redovisning. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms redovisningsekonomer. Genom kontinuerlig dialog med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut resursbehov i form av en interim redovisare.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av redovisare.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.