Rekrytering övriga

Redovisningsekonom rekryterare

Vindex har i sitt nätverk mycket kvalificerade redovisningsekonomer. Kontakta gärna någon på Vindex direkt för att få förslag på tillgängliga personer och ett stöd i den fortsatta rekryteringen! Hör gärna…