Nyexaminerad ekonom?

Nyexaminerad ekonom? Vi hjälper dig till första jobbet!

När studietiden börjar lida mot sitt slut börjar nästa epok i livet – arbetslivet. För många studenter är detta en period som karaktäriseras av osäkerhet; hur tar man första klivet in på arbetsmarknaden och får sitt första jobb? Vilken bransch ska man välja? Vilken typ av roll är man ute efter? Frågorna hopar sig och det är inte ovanligt att detta skapar en stress och oro. Många känner att de saknar ett kontaktnät i arbetslivet, vilket inte på något sätt är konstigt, utan snarare helt naturligt. Hur ska man då ta sig tillväga för att lösa det första jobbet?

Roll och karriärvägar på en ekonomiavdelning

Bilden nedan visar olika vägar roller som finns på en ekonomiavdelning, vilka vägar som man kan generellt kan göra karriär. Bilden visar också grad av specialisering samt personalansvar för olika roller och hur de förhåller sig till varandra och vilken relativ lönenivå de olika rollerna för med sig i förhållande till grad av specialisering och personalansvar.

Graf över en ekonoms resa genom ekonomiavdelningen
Graf över en ekonoms resa genom ekonomiavdelningen.

De olika komponenterna som ingår i rollerna läggs på successivt över tiden enligt bilden nedan. De röda delarna är generella moment och de övriga färgerna har i högre grad koppling till rollerna med samma färg i bilden ovan (blå/lila/grön).

Vindex kunskap staplar
Kunskapsresan inom en ekonomiavdelning enligt oss på Vindex.

Hur kan vi hjälpa dig?

Att vända sig till oss på Vindex kan vara en väg framåt i detta som går att ta parallellt med andra spår. Vi arbetar dagligen med att tillsätta tjänster inom redovisning och controlling hos våra kundföretag. Vi arbetar med ett 100-tal företag av både större och mindre storlek, såväl som globala och lokala inom alla branscher och har bra koll på exakt när någon behöver en person som är nyexad och de vänder sig till oss för att ta fram rätt person baserat på vår förståelse för dem. Med andra ord – vi hjälper dig gärna att få det första värdefulla jobbet hos något av alla dessa företag.

Hur ser processen ut?

Vi träffar alla intresserade personer på en första intervju hos oss centralt i Stockholm eller via Skype om du bor långt bort. Intervjun syftar till att du får chansen att presentera dig för oss och berätta om vilka typer av tjänster och branscher som du är intresserad av och som vi tror passar dig. Därefter gör vi jobbet åt dig genom att matcha din profil rätt gentemot de roller som behöver en nyexad kandidat och vi ordnar i nästa steg en intervju direkt med företaget som vi matchat dig emot. Genom att träffa oss får du med andra ord tillgång till hela vårt kontaktnät i näringslivet och vi gör allt arbete för att sälja in dig till dessa företag. Inte helt dumt va?

Är du intresserad av en karriär som redovisningsekonom eller Business Controller? Ser du dig själv som ekonomichef eller CFO på längre sikt? Skicka in din CV till oss idag så hjälper vi dig med det första steget!

Vill du se en lista med alla våra jobb som uppdateras löpande, kika här nedan alternativt här: Alla aktuella roller som kan sökas av nyexade ekonomer

Är du istället kund och söker en ung hungrig ekonom? Se mer här: Rekrytera unga nyexade ekonomer