Vindex, Mikaela Bohman, Rekryterare

Mikaela Bohman

Redovisningschefer, financial controllers och koncernredovisare

Mikaela Bohman (fd Huldt) har tidigare arbetat med revision på EY med fokus på fastighetssektorn. Hon har även arbetat som Financial Controller på Viasat, Sveriges största distributör av satellit-TV som är en del av MTG-koncernen. Där ansvarade hon för rapportering och redovisning. Mikaela har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet.