Lönechefer, lönespecialister och HR

Marie Tolf har tidigare arbetat inom löneområdet och inom redovisning samt har erfarenhet från både outsourcing och inhouseroller. Senast kommer hon från en tjänst som teamledare inom lön på redovisningsbyrån Fortner. Hon har även arbetat som löneansvarig i hotell- och restaurangbranschen, implementationskonsult inom lönesystem och redovisningsekonom. Marie har studerat ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.