Joanna Danielsson Rekryterare på Vindex

Joanna Danielsson

Lön, redovisningekonomer och ekonomiassistenter

Joanna Danielsson har tidigare erfarenhet av ekonomiadministration, systemförvaltning och projektledning. Framför allt har Joanna arbetat inom lön där rollen har inneburit bland annat intern utbildning kring löneprocessen, systemförändringar och digitalisering. Dessa tre områden är även aktuella i rollen som rekryterare.